פתח דבר

עמוד:ט

פתח דבר שתיים הן התכונות אשר חברו לחכמת המעשה ומלאכת ההתקנה של אמות המים בעת העתיקה . האחת היא ניצול מירבי של השגי הטכנולוגיה העתיקה . הצורך להעביר מים מן המקור המרוחק אל העיר , לרוב דרך אזורים הרריים ומבותרים . חייב פעילות מסובכת למדי של מדידה , תכנון ופילוס , בניית גשרים וקמרונות ושימוש בטיח אטים ומיוחד . אין תימה כי דווקא בתקופה הרומית , שבה הגיעה דרגת ההנדסה האזרחית לשיא , התפתחה אומנות הספקת המים והתקנת האמות לעין ערוך מאשר לפנים , ואף פותחו אמצעי מדידה ופילוס שלא נודעו קודם לכן . ההשגים ההנדסיים אפשרו השגה של מה שקודם לכן לא נראה בגדר האפשר , והשגים אלה נפוצו לא רק מפי אומן לתלמידו , אלא גם בעזרת ספרות מקצועית . מבחינה זו חקירת אמות המים חורגת על כן מן התחום המוגדר של ענייני המים אלא היא במידה רבה חקירה של ההיסטוריה של הטכנולוגיה ושל תרבות החומר של התקופה . אבל אימוץ הטכנולוגיה , אשר בעיקרה יובאה לארץ מאיטליה , לא היה בו כדי להספיק . חשיבות עצומה נודעה להכרות האינטימית של פני השטח ושל טבעו . אל המהנדס הצטרפו התושבים בני המקום י אלה שידעו על קיומם של המעיינות ואשר הכירו את טבע הארץ , שנהירים היו להם דרכי זרימת השטפונות וטיבם של הסלעים בהם חצבו את האמות ואת בורות המים . בזאת לא היה ייחוד לתקופה הרומית על פני התקופות האחרות , בני הארץ ויושביה ירשו מידע זה מדור לדור . לא יפלא על כן כי גם החקירה והמעקב אחרי האמות העתיקות לא החלו דווקא בחוגי החוקרים המלומדים . קודם כל נבע המידע מפי האנשים החיים בשטח , ואשר מסתרי הארץ נהירים להם . תושבי הכפרים הערביים הם שהוליכו את החוקרים האירופים הראשונים אל האמות , וכמוהם הקדימו המתיישבים והסיירים היהודים את החוקרים אנשי המקצוע . ראשית צמיחתו של הספר שלפנינו אף היא מעבודותיהם של סיירים ושל אנשי התיישבות , שקשרם הבלתי אמצעי אל הארץ הביאם בדרך הטבע אל גילוי מערכות המים ונטע בהם את הדחף לחוקק ולתעדן . כינוס שנערך ביד יצחק בן צבי לפני שנים אחדות וממנו עלה הכרך שבידנו הוקדש בעיקרו לדיווח על ידע מצטבר שאספו הסוקרים איש איש בסביבתו במשך שנים . ואפילו עורכיו של הספר , אשר כיום הם ארכיאולוגים בעלי שם ועתירי פרסומים עמדו אז בראשית דרכם המקצועית , ואיש איש מהם התמודד מול סודות השטח וחמקמקותן של תעלות המים , שעסק בחקירתן . בראשוניות זו טמון אולי סוד נשמתו היתרה של הספר . מיזוגה ברמה המקצועית הגבוהה , שהעורכים והמחברים חתרו אליה והשיגוה , מקנה לקובץ ערך רב . לא רבים הם החבלים בשטחה של האימפריה הרומית , אשר מפעלי המים תועדו בהם ונחקרו במידה כה רבה של דיוק ופירוט כפי שנעשו הדברים בארץ , וספר אמות המים תורם לכך תרומה גדולה . חזותו ואופיו המדעיים של הספר אינם מסתירים את מידת החיוניות והקרבה של הנושא . הקוראים , בין אם חובבים או אנשי מקצוע , כאילו מובלים בשבילי הארץ אל המקורות הגלויים או הנסתרים של מימיה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר