סקר אמות המים לירושלים

סקר אמות המים לירושלים * עמיחי מזר מבוא גידולה הרב של ירושלים בתקופת הבית השני והפעילות הרבה בהר הבית עוררו בעיה קשה של הספקת מים . הפתרונות שהושגו בתקופת הבית הראשון — ניצול מי הגיחון , כריית בורות בחצרות הבתים ובניית בריכות ציבוריות גדולות — לא הספיקו עוד . נוצר צורך להקים מערכת של אמות מים , שיובילו מים לעיר ממרחק . על אמות אלו אנו שומעים ממספר מקורות בני הזמן : 'אמת המים היתה הולכת לו [ לבית המקדש ] מעיטם ; ' 'עין עיטם גבוה מקרקע העזרה עשרים ושלוש אמות . ' י - במי אמת המים מעין עיטם היה טובל הכהן הגדול ביום הכפויים - ' . יוסף בן מתתיהו מספר על בניית אמה לירושלים בימי פונטיוס פילטוס , והסיפור חוזר פעמיים בשינויי גירסאות קטנים : א . ואחרי הדברים האלה עורר פילטוס מהומה שנייה , בפזרו את כסף הקדשים הנקרא בשם קרבן לחפור תעלת מים ממרחק ארבע מאות ריס [ ריס = כ 80 ו מ . [ ' לדבר הזה כעס העם מאוד , ובבוא פילטוס אל  אל הספר
יד יצחק בן-צבי