איור 8 : קמרון מחודד מעל בריכת הנביעה של האמה התחתונה