איור 8 : חתן בקטע הצינורות. הבנייה מעל עטיפת הצינורות היא מסד לתעלה ג'