איור 15 : האמה הצפונית, הגשר המערבי - קטע אופייני,מבט לצפון