איור 15 : גרומה — מכשיר המדידה העיקרי בתקיפה הרומית