איור 13 : ' מעיין התמרים ' , מערכת לאיחוז המים ואגירתם