איור 25־ קסטלום - מיתקו להצללה ולויסות המים בעיר היומית