איור 8 : רחובות בנגב מראה כללי ופרטים של הבאר, שים לב לוזריצי , החבל בשולי הבאר