'אמת ברניקי' — אמת המים הקדומה של טבריה

' אמת ברניקי' — אמת המים הקדומה של טבריה זלמן וינוגרדוב בימי המשנה והתלמוד — בתקופות הרומית , הביזאנטית והערבית הקדומה — התעצם היישוב היהודי בגליל . לאחר מרד בר כוכבא , ובמיוחד מהמאה השלישית ואילך — במשך מאות שנים אחדות — היתה בקעת כנרות מרכז היישוב היהודי בארץ ישראל , וטבריה בירתו . חיו כאן רבבות תושבים , רובם יהודים , ופרנסתם היתה על חקלאות , דיג , מלאכה ותעשייה . כל חלקת אדמה שהיה ניתן לעבדה — עובדה , וכל פיסת קרקע שהיה ניתן להשקותה — הושקתה . על בסיס כלכלי איתן הוקם בניין העל — מוסדות חברה , תרבות ודת ; הסנהדרין והנשיא ; בתי מדרש ובתי כנסת ; תנאים ואמוראים , חכמי לשון ודקדוק , סופרים ומשוררים . טבריה , בירת האזור הגיעה אז לשיא התפתחותה . הוענקו לה זכויות , הוקמו בה בנייני ציבור , ובמשך יותר מאלף שנה ( לא ברציפות ) נטבעו בה מטבעות . כיאה לעיר במעמדה , ובדומה לכל הערים האחרות באותה תקופה , נבנתה אמת מים מיוחדת ,  אל הספר
יד יצחק בן-צבי