איור 4 : מבט צפינה לאורך תעלה ב?.'? השינויים לאורד האמה מלמדים על תיקונים רבים. בצד ימין למעלה — שרידי תעלה ג'