איור 4 : פתח מוצא של מנהרה או תעלה מקורה ( נקודה 18 )