איור 21 : הגשר המזרחי, חתד בחלקי המערבי ( נק' 48 )