איור 3 : מצדה מן האוויר , מבט אל חלקה הצפוני של פסגת ההר . ( 1 ) בור מים סמוך למדרגה התיכונה של הארמון הצפוני . ( 2 ) שער מים שבוטל . ( 3 ) שער המים החליפי . (4 ) צמד בורות מקומרים . ( 5 ) בור מים ליד בית הכנסת . ( 6 ) שער שביל הנחש . ( 7 ) בור המים המזרחי ( חשמונאי )