איור 13 : האמה העליונה באזור בריכות שלמה, מבט למזרח