איור 2 : עין אל-עונקור,תכנית סכמתית של הניקבה,הפירים והבריכה