מערכת המים של נווה עין בוקק

מערכת המים של נווה עין בוקק משה פישר וצבי שחם עין בוקק הוא נווה המדבר הגדול בחוף המערבי של ים המלח שמדרום למצדה . הסקרים והחפירות במקום הראו , שהוא היה מיושב משלהי התקופה החשמונאית ועד לתקופה הערבית הקדומה , להוציא פרק זמן מסוים בין התקופה הרומית הקדומה לבין זו המאוחרת ( במאות השנייה-שלישית לספירה . ( בכל התקופות היו במקום אמות מים , ומחקר האמות ומתקניהן שופך אור על תולדות היישוב . בחפירות נחשפו המבנים והמתקנים הבאים ( איור : ( 1 א ) מגדל משלהי התקופה החשמונאית ( ששולב ב'אופיקינה' מן התקופה ההרודיאנית וראה להלן . ( ב ) בית מלאכה לייצור תרופות וסמים ' ) אופיקינה ( ' מן  אל הספר
יד יצחק בן-צבי