מתקני מים ואמות בספרות חז"ל — מונחים וקווי איפיון

מתקני מים ואמות בספרות חז " ל — מונחים וקווי איפיון עודד עיר שי ימים בזול ויין ביוקר אפשר לעולם לחיות בלא יין אי אפשר לעולם לחיות בלא מיםי ( משל על היחס שבין משנה ותלמוד , ירושלמי , הוריות , ג , מח ע"ג ) מבוא באקלימה החם של ארץ ישראל , בהעדרם של מקורות מים איתנים — נהרות או מעיינות בעלי תפוקה גבוהה — משק המים הושתת בעיקרו על מי גשמים . תלות זו במי הגשמים הפכה את המים לנושא ראשון במעלה בניהול חייהם של התושבים . דווקא מציאות זו , לכאורה קשה , נתפסה בעיני חכמים — כעקבות דברי המקרא — כתופעה שיש לברך עליה , בשל ההבטחה ; 'והארץ אשר אתם עוברים בה לרשתה ... למטר השמים תשתה מים . ' עמדו חכמים והנגידו את המציאות הארץ ישראלית לזו שבמצרים ובבבל ופיארו את מעלתה של ארץ ישראל על פני ארצות אלו : ' לא כארץ מצרים אשר יצאתם משם' ( דברים יא י , ( ארץ מצרים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי