איור 27 : מקווה טהרה ( בור F ) במדרון הדרומי מזרחי