איור 5 : מפת ז'קיטן, בה מסומן תוואי אמת המים של ג'זאר פחה