איור 8 :אמת המים של מגנסיה, חוליית אבן לחיזוק צינור החרס של האמה, המאה השנייה לפני הספירה