איור 2 : חתך אורן בצינור החרס; חתך לרוחב התעלה וצינור החרס שבתוכה (משמאל)