איור 12 : אמת ואדי א-גזזת, סוללת אבן, תכנית, מבט ופרט