איור 22 : ליון,דרום צרפת (גליה?,(? שחזור אמת המים והגיחון המורכב מ?9-? צינורות עופרת, המאה הראשונה לספירה