איור 24 : חתך לרוחב המנהרה ( נקודה 25 ). א. האמה הקדומה ;ב. אמת הצינורות מקורה לוחות אבן