איור 3 : חתן האמה הגבוהה על יד קיסריה. מימין — תעלה אי משמאל — תעלה ב?.'? שיטת הבנייה מצביעה בבירור על קדמותה של , תעלה א?.'? תעלה ב' נסתמה על ידי בוני תעלה ג'