איור 20 :אמת נחל בית העמק, מנהרה, קטע ב. בצד ימין הגומחות לנרות