איור 5 : האמה העליונה בנקודת החציה של נחל בן יאיר (נחל כיברית?,(? מראה כללי וחתך. שים לב לאמה המאוחרת בתוף חתן האמה המקורית