איור 16 : בור המיס הגדול בדרום מצדה (בתוך תחום החומה)