איור 8 : מאגר ו - ישנה המלבני בנוי לצד מצוק סלע , מבט למזרח