איור 7 : אחד מבירות הענק של מצדה, מבט אל פתח הכניסה וגרם המדרגות החצוב בסלע