הספקת המים למבצר אלכסנדריון

הספקת המים למבצר אלכסנדריון דוד עמית מבוא מפעל המים של המבצר _אלכסנדריון _, השוכן בקרן סרטבה , נסקר לראשונה על ידי אנשי משלחת הסקר של הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל ( PEF ) בשנת ' . 1874 הסוקרים פירסמו מפה של אמת המים ( איור , ( 1 אשר היוותה בסיס לסקר חדש שנערך בשנת תשל"ח . סקרנו את אמת המים לכל אורכה ואת מדרונות קרן סרטבה ונתגלו פרטים חדשים , שבהם לא הבחינו הסוקרים בעבר . מקור המים — נגר עילי מפעל המים של אלכסנדריון מבוסס על איסוף מי נגר עילי מהמדרונות ואגירתם בבורות . זאת בגלל המיבנה הטופוגראפי המיוחד של קרן סרטבה וסביבותיה , אשר מנע אפשרויות ניצול של מקורות מים אחרים . בקירבת המבצר מצויות אמנם כמה נביעות , אך הפרשי הגבהים בינו לבינן הוציאו מכלל אפשרות את ניצולן לצרכיו ( המבצר מתנשא לרום 375 מ' מעל לפני הים . עין ג'רזוליה ,  אל הספר
יד יצחק בן-צבי