איור 12 : ירושלים , כתובת אבן ביזאנטית מסביבות עין ערוב ובה אזהרה לפגוע בתחום האמה , המאה השישית לספירה