איור 15 : מכסים עגולים עשויים חרס, ששימשו לסתימת הפתחים באמת הצינורות