איור 9 : קרקעית של בור ( מס' 10 ) במנזר חריטון , מבט למזרח