איור 7 : מתקן לאיחוז מי האמה התחתונה, מבט אקסונומלירי