איור 3 :אמת סלימאן פחה, ירידה מאמת קשתית בגויה לקטע צינורות