איור 8 : צינור אבן באתרו, מבט לדרום (למעלה) תכנית ופרט (למטה)