איור 7 : אמת המים של פרגמון, חתן לאורן חוליות האבן כפי שנמצאו באתרו, המאה השנייה לפני הספירה