איור 4 : חתן במתקנים הבנויים באוכף — סוללת ptn והגיחון