איור 2 : תכנית וחתך אורך של המאגר ( על פי ה - PEF )