איור 6 : האמה העליונה והשביל הצמוד אליה בקטע הצמוד לבור מס' ?,6? מראה כללי וחתך. שים לב לקיר שנבנה בפתח הבור