איור 22 : אגם מלאכותי בוואדי ביאר,מבט לצפון (השווה עם איור 10 )