איור 8 : תל דיי , שתי אומנות של אמת המים סמוז לשער העיר, מבט לדרים מערב