תוכן העניינים

עמוד:ח

דוד עמית הספקת המים למבצר אלכסנדריון 215 דוד עמית מפעל המים של מבצר דוק ( דגון ) 223 זאב משל ודוד עמית הספקת המים למבצר קיפרוס 229 יוסף פטריך אמות המים להורקניה 243 אהוד נצר מערכת הספקת המים של מצדה 261 אהוד נצר אמות המים ואחוזת המלך מימי החשמונאים במערב בקעת יריחו 273 צבי אילן ודוד עמית אמת המים של קומראן 283 משה פישר וצבי שחם מערכת המים של נווה עין בוקק 289 עמנואל דמתי גני השלחין של מנזר מארטיריוס 299 יזהר הירשפלד מערכת הספקת המים של מנזר חריטון 305 ריכב ( בוני ) רובין מקורות המים של יישובי הנגב בתקופה הנבטית , הרומית והביזאנטית 313 יוסף פורת שרידי החקלאות הקדומה בנווה קדש ברנע 325 הקיצורים לכתבי העת על פי : 'רשימת הקיצורים המוסכמים , ' קתדרה , 51 ( ניסן תשמ"טא עמ' . 189

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר