שתי אמות מים לדור

שתי אמות מים לדור יהודה פלג לפי הממצא הארכיאולוגי ומקורות ספרותיים היה קיים בתל דור בתקופות ההלניסטית , הרומית _והביזאנטית יישוב משגשג , אשר חי בעיר מתוכננת היטב . במרבית הערים שנתקיימו אז בארץ ישראל הותקנה מערכת של הספקת מים זורמים בתוך העיר . אף שבסביבת דור היו ידועים קטעים שונים של אמות מים , רק בשנת 1976 הובן ופורש נכון הקשר ביניהם , וכעת אפשר להצביע על שתי אמות מים לדור ( איור . ( 1 אמת נחל דליה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי