איור 10 : שער המים (השני) בצפץ־מערב פסגת ההר. שים לב לרצפה העשייה ליחות אבן