סקר אמות המים לירושלים

עמוד:180

שתי האמות שמדרום לבריכות שלמה : בעוד שאמת הערוב חצובה בסלע ומקורה בלוחות קירוי , ללא שתהיה מורגשת כמעט בשטח , הרי אמת הביאר בנויה על אותו מדרון כטרסה גבוהה , שקירה החיצוני מגיע לגובה של 2 . 5 מ 4- ' מ' ( איור . ( 11 אופי הבנייה דומה במידה רבה לזה של האמה התחתונה מבריכות שלמה לירושלים . אמה זו תוקנה בתקופת המנדט , והתיקון כיסה את רוב הקטעים הקדומים , אך במספר מקומות נראים שרידים שלהם , ובהם ניכרים 3-2 שלבי תיקון ובנייה מחדש . את שלוחת ד'הר בקו , שאמת הערוב עוקפת אותה תוך פיתול של 1 . 5 ק"מ , אמת הביאר חוצה במנהרה שאורכה למעלה מ 500 מ' ( נקודות . ( 50-49 מנהרה זו נחקרה ונמדדה בדייקנות על ידי צוות סקר מלח"מ . רוחבה משתנה בין 0 . 4 ל 1 . 0 מ' וגובהה 3 . 5-0 . 4 מ ; ' דפנותיה מטויחות ובקרקעיתה תעלה צרה שנועדה להזרמת כמויות מים קטנות . ניתן להבחין בסטיות בנקודות המפגש בין קבוצות החוצבים . מנהרה זו נחצבה בעזרת 10 פירים , שגובהם משתנה בהתאם לגובה המדרון שמעל למנהרה . שני הפירים המרכזיים מגיעים לעומק 33 מ . ' המרחק כין פירים עמוקים אלו 62 מ , ' ואילו המרחק בין הפירים האחרים כ 30 עד 50 מ . ' הפירים נחצבו באלכסון , בזוית של 60-30 מעלות מן האופק , ונחצבו בהם מדרגות תלולות ( איור . ( 12 חלקה הצפוני של המנהרה , הקרוב לפני השטח , נעשה כתעלה חצובה מפני השטח וקורה כקירוי גמלוני עשוי זוגות לוחות אבן ו שני קטעים בתוך המנהרה עצמה קורו אף הם בלוחות אבן , ככל הנראה מחמת סכנת התמוטטות . מקצה מנהרת ד'הר בקו האמה ממשיכה לכיוון הבריכה העליונה בבריכות שלמה , לאורך 900 מ . ' כאן האמה בנרה ובמספר מקומות חצובה בסלע . קטע זה נכנה מחדש בידי הבריטים וכיום כמעט לא ניתן להבחין בשרידים הקדומים . האמה העליונה מבריכות שלמה לירושלים אמה זו ידועה ביותר כזכות צינור האבן הנמצא בסביבת קבר רחל והמהווה חלק ממנה , אך דווקא היא השתמרה פחות מכל שאר האמות . כמו אמת הביאר , גם אמה זו מצטיינת בקו הישר של מהלכה . היא נמשכת כרובה לאורך קו פרשת המים , באורך כללי של כ 13 ק"מ . במפות שונות . כולל זו של שיק , מופיעה אמה זו כהמשך ישיר של אמת הביאר , והיא נראית מקיפה את הבריכה העליונה שבבריכות שלמה ממערב . בסקר האחרון הוברר , כי אין קשר ישיר בין אמת הביאר לאמה העליונה , וכי האחרונה מתחילה בגובה ראש הבריכה התיכונה , הזהה לגובה הקצה הצפוני של אמת הערוב . לעובדה זו השלכות על האינטרפרטציה הכללית של תולדות האמות , בה נדון להלן . הקטע הראשון שהשתמר מהאמה העליונה , נמצא ליד הכביש לארטס , _כ 12 מ' מצפון לבריכה התיכונה ( נקודה . ( 51 זהו קטע קצר ( איור , ( 13 בנוי בחלקו התחתון ברוחב 1 . 6 מ' וגובה 1 . 5 איור : 12 פיר באמת הביאר , מבט מתוך המגהרה אל עבר הפיר איור : 11 קטע בנוי של אמת הביאר איור : 10 הסכר בוואדי ביאר , מבט _לצפון-מערב

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר