איור 2 : מאגר המים המרכזי של מנזר חרישין, מבט לצפון מזרח