איור 6 : מתקן תת־קרקעי לאירוח מי האמה התחתונה. תכנית וחתכים